Hotline 0911.533.789

Bảng giá xe toyota

WIGO

Mẫu xe Giá xe
WIGO 5MT 352.000.000 VNĐ
WIGO 4AT 384.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết

VIOS

Mẫu xe Giá xe
VIOS 1.5E MT (3 TÚI KHÍ) 478.000.000 VNĐ
VIOS 1.5E CVT (3 TÚI KHÍ) 531.000.000 VNĐ
VIOS 1.5G CVT 581.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết

AVANZA

Mẫu xe Giá xe
AVANZA MT 544.000.000 VNĐ
AVANZA AT 612.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết

HILUX

Mẫu xe Giá xe
HILUX 2.4L 4X2 MT 628.000.000 VNĐ
HILUX 2.4L 4X2 AT 674.000.000 VNĐ
HILUX 2.4L 4X4 MT 799.000.000 VNĐ
HILUX 2.8L 4X4 AT ADVENTURE 913.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết

RUSH

Mẫu xe Giá xe
RUSH S 1.5AT 634.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết

YARIS

Mẫu xe Giá xe
YARIS 1.5G CVT 668.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết

COROLLA CROSS

Mẫu xe Giá xe
COROLLA CROSS 1.8G 720.000.000 VNĐ
COROLLA CROSS 1.8V 820.000.000 VNĐ
COROLLA CROSS 1.8HV 910.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết

COROLLA ALTIS

Mẫu xe Giá xe
COROLLA ALTIS 1.8E CVT 733.000.000 VNĐ
COROLLA ALTIS 1.8G CVT 763.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết

INNOVA

Mẫu xe Giá xe
INNOVA E 2.0MT 750.000.000 VNĐ
INNOVA G 2.0AT 865.000.000 VNĐ
INNOVA VENTURER 879.000.000 VNĐ
INNOVA V 2.0AT 989.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết

FORTUNER

Mẫu xe Giá xe
FORTUNER 2.4MT 4X2 995.000.000 VNĐ
FORTUNER 2.4AT 4X2 1.080.000.000 VNĐ
FORTUNER 2.7AT 4X2 1.1130.000.000 VNĐ
FORTUNER LEGENDER 2.4AT 4X2 1.195.000.000 VNĐ
FORTUNER 2.7AT 4X4 1.230.000.000 VNĐ
FORTUNER 2.8AT 4X4 1.388.000.000 VNĐ
FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4X4 1.426.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết

CAMRY

Mẫu xe Giá xe
CAMRY 2.0G 1.029.000.000 VNĐ
CAMRY 2.5Q 1.235.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết

HIACE

Mẫu xe Giá xe
Hiace Động cơ dầu 1.176.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết

LAND CRUISER PRADO

Mẫu xe Giá xe
Land Cruiser Prado VX 2.379.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết

GRANVIA

Mẫu xe Giá xe
GRANVIA PREMIUM PACKAGE 3.072.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết

LAND CRUISER

Mẫu xe Giá xe
Land Cruiser 4.030.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết

ALPHARD

Mẫu xe Giá xe
ALPHARD LUXURY 4.038.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0911.533.789 để biết thêm chi tiết